Medlemmer

I Lauget kan kun optages mænd, der er fyldt 21 år.
Forslag til optagelse af nye laugsbrødre kan kun foretages af allerede optagne laugsbrødre.
Der kan kun optages 1 ny laugsbroder pr. år. Kommer der flere forslag til nye laugsbrødre, er det Lauget, som afgør ved almindelig flertalsbeslutning, hvem der kan optages.

I dag består Lauget af 39 medlemmer, du kan se en liste over medlemmerne her.

Se en optagelse i vores Flisepudser Laug som fandt sted d. 6. maj 2015.

D. 11. maj blev Martin Broberg optaget i Flisepudserlauget - se med her.